architektonické soutěže | veřejné zakázky | výběrová řízení | výzva k podání nabídky | poptávky po architektech | seznam a přehled | architekti v České republice

REGISTRACE ARCHITEKTA


     

     PODMÍNKY REGISTRACE V DOMÉNĚ
hledame-architekta.cz
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Provozovatel a majitel domény na adrese hledame-architekta.cz je Coinspire Esolutions s.r.o. (dále „Provozovatel“). Společnost je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č. 00042391.

Následující text vymezuje osoby způsobilé registrace pro vstup do odborné části domény (dále „Terminál“) a popisuje rozsah míry využití jejího obsahu.

Obsah Terminálu tvoří zejména základní informace o vyhlášených soutěžích (nejen) veřejným správou (nejen) v České republice a (nejen) pro architekty. Uváděné informace mají pouze referenční charakter a pro uživatele Terminálu jsou studnicí aktuálních a předešlých událostí a vědění. Jsou zdrojem potenciálního uplatnění kvalifikace v oblasti architektonických, urbanistických, stavebně-technických či tvůrčích činností.
II. PROVEDENÍ REGISTRACE => PŘÍSTUP K PROFILU A TERMINÁLU
Registrovaným uživatelem se může stát osoba splňující podmínky podle zákona č.360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, anebo osoba podle obdobného předpisu z jiného členského státu EU.

Registrovat se může také osoba, která vystudovala některý z vysokoškolských oborů architektury, avšak není členem České komory architektů, přičemž její činnost je prokazatelně vázána na architektonické a projektové služby a k autorizační zkoušce směřuje.

Registraci je možné provést doplněním údajů do výše uvedeného registračního formuláře a jeho odesláním nebo telefonicky. Nutné je uvést alespoň jméno a příjmení (včetně dosaženého titulu) a kontaktní email. Proces dokončení provedení registrace urychluje poskytnutí vyplnění všech polí formuláře.

Provozovatel vytvoří pro registrovanou osobu nebo subjekt (po ověření zaslaných dat) individuální přihlašovací profil a zašle přístupové údaje k profilu a Terminálu na zkušební období.

Údaje odeslané prostřednictvím registračního formuláře zůstanou u Provozovatele uloženy nejméně po dobu tří let, jestliže se registrovaný uživatel nevysloví k jejich odstranění písemně, emailem či telefonicky. Provozovatel tyto údaje a další data uživatelem vložená používá výhradně za účelem identifikace oblasti zaměření uživatelů, a k zajištění komunikace, potažmo zabezpečení funkcí domény.
III. ROZSAH POUŽITÍ OBSAHU TERMINÁLU
Předpokládá se, že registrovaní uživatelé používají uváděná data, zdroje, přílohy, kontaktní údaje a další informace pro vlastní přehled a znalost nebo k naplnění podstaty uvedené poptávky, nabídky, výzvy nebo soutěže. Respektive použijí tyto nanejvýše k oslovení potřebných s nabídkou vlastních služeb ve smyslu vyjádřené poptávky. Data a další údaje uvedené u poptávek tak nebudou použita pro samotný průzkumu trhu, analýze či k marketingovým účelům, které se přímo netýkají potřeby, a zároveň tyto data nebudou předána třetím osobám.
IV. GDPR "STRUČNĚ"
Vaše osobní data, které vkládáte na našem webu jsou bezpečně uložena na zabezpečených serverech datového centra. Zde jsou data udržována jen po dobu nezbytně nutnou, anebo dokud se nevyslovíte k jejich odstranění.

Vaše údaje nikomu nepředáváme a nevyužíváme k jiným účelům než zabezpečení fungování domény.

Příležitostně použijeme Váš email či telefon, abychom Vás informovali o tom, co je nového, ale i to můžete kdykoliv zrušit jedním kliknutím v patičce emailu nebo odškrtnutím souhlasu se zasíláním novinek v Nastavení profilu.

Veškerou komunikaci či propagaci si zajišťujeme vlastními silami => jméno, telefonní číslo, adresu či email nikomu dalšímu ke zpracování nepředáváme.

Prací (jako autorským dílem), kterou se rozhodnete u nás prezentovat na mapě architektů prostřednictvím funkce vizitky, nijak dále nedisponujeme a obrázků (vizualizací, loga, apod.) nevyužíváme. Je-li to nutné, pak nahrané obrázky manuálně upravíme či zkomprimujeme pro možnost správného zobrazení a rychlého načtení na webu.

Faktury a související údaje jsou uloženy v interním účetním systému na zabezpečeném disku.
Platby probíhají pouze bankovním převodem, vkladem nebo výjimečně hotově a tedy platební příkazy či bankovní údaje na našem webu nikde nevkládáte, my tyto nikterak nezpracováváme ani neuchováváme.

Na sociálních médiích nepoužíváme Vašich dat či práce ke své propagaci bez Vašeho výslovného souhlasu.
V. KOLÁČKY MÁME RÁDI, ALE
Soubory Cookies z domény ne. Cookies nevyužíváme, a proto není divu, že otravná hláška na Vás nevyskakuje při každém otevření naší domény, tak jako jinde na síti. Naše služba nespočívá ve sledování Vašeho soukromí nýbrž v monitorování, jak zachází politici a byrokraté se svěřenou veřejnou funkcí a prostředky.
VI. ZÁVĚREM
Vaše odeslání vyplněného registračního formuláře se považuje za vyjádření souhlasu se zpracováním poskytnutých (osobních) údajů za účelem realizace profilu a tedy zároveň potvrzení přečtení a přijetí všech výše uvedených ustanovení.

Tyto podmínky registrace nabývají platnosti a účinnosti dne 23. února 2019.