architektonické soutěže | veřejné zakázky | výběrová řízení | výzva k podání nabídky | poptávky po architektech | seznam a přehled | architekti v České republice

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PRO BĚŽNÉ UŽIVATELE


PODMÍNKY POUŽITÍ DOMÉNY
hledame-architekta.cz
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Provozovatel a vlastník domény www.hledame-architekta.cz je Coinspire Esolutions s.r.o (dále „Provozovatel“). Společnost je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č. 00042391.

V rámci provozu této domény umožňuje Provozovatel uživatelům celosvětové sítě Internet vkládat nebo používat textová či obrazová data a informace za následujících podmínek.
II. FUNKCE DOMÉNY
Doména je rozdělena na veřejnou část (dále "Portál") a odbornou část (dále "Terminál") a tematicky se zaměřuje na zprostředkování poptávky a nabídky, a dále pro profesionální uživatele na zpravodajství z oblasti architektonických a projektových činností, a jinak příbuzných oborů.

Portál slouží fyzickým a právnickým osobám, anebo veřejným zadavatelům ("Poptávající") k vytvoření poptávky či dotazu ohledně činnosti architektů / projektantů a její distribuci prostřednictvím Terminálu.

Obsah Terminálu je přístupný pouze zaregistrovaným osobám a subjektům, kteří splňují PODMÍNKY REGISTRACE.
III. POPTÁVAJÍCÍ
Poptávající může vytvořit a distribuovat jednu či více poptávek prostřednictvím některého z navržených nástrojů – prosté poptávky (průvodce) - bez potřeby jakékoliv registrace a zcela zdarma.

Poptávající může vytvořit svou poptávku anonymně nebo pseudonymně, přičemž uvádí alespoň relevantní email, aby mu mohla být zaslána aktivační zpráva k jeho poptávce.

Vytvořením a odesláním poptávky poptávající vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami použití a umožňuje Provozovateli zpracovat poptávku respektive vložená data a údaje pro registrované uživatele.

Poptávající odpovídá za jím vložený obsah v plném rozsahu neuvádí takové informace nebo nevkládá taková data a odkazy, které mohou být v rozporu s právním řádem ČR či zaměřením domény.

Poptávající je oprávněn upravovat či zrušit jeho poptávku použitím obdrženého emailu a bere na vědomí, že provozovatel tak může činit stejně, aby mohl lépe zajistit a zabezpečit fungování domény.
IV. PROVOZOVATEL
Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit poptávku, jestliže je zde uvedený údaj v rozporu s právním řádem České republiky, nebo jsou data v rozporu s dobrými mravy či jinak by ohrožovala veřejný pořádek, nebo svou podstatou neodpovídají účelu a zaměření domény, anebo je jejím smyslem komerční sdělení, případně vlastní a neschválená propagace.

Vložená data a obsah zůstanou u provozovatele uložena po dobu nejméně tří let, jestliže se Poptávající nevysloví k jeho odstranění. Takto uložené údaje budou použity v případě potřeby výhradně ke komunikaci a zabezpečení fungování domény.

Provozovatel žádným způsobem neručí a nenese zodpovědnost za nabídky a případná poskytnutá plnění, které poptávající obdrží v souvislosti s vytvořením jeho poptávky v doméně. Následkem službu nabízející architekti nejsou našimi zaměstnanci, a zároveň s těmito nemáme uzavřenou žádnou smlouvu o spolupráci vyjma poskytování informací o soutěžích vyhlašovaných veřejnou správou.
V. "GDPR STRUČNĚ"
Vaše osobní data, které vkládáte prostřednictvím poptávky jsou uložena na zabezpečených serverech datového centra. Zde jsou data udržována jen po dobu nezbytně nutnou, dokud tyto sami nevymažete využitím identifikátoru z aktivačního emailu, anebo dokud se nevyslovíte k jejich odstranění např. telefonicky.

Vaše údaje nikomu mimo registrované architekty nepředáváme, a tím pádem nevyužíváme k jiným účelům než jakým je zabezpečení fungování domény.

Veškerou komunikaci a propagaci si zajišťujeme vlastními silami tzn. => jméno, telefonní číslo, adresu či email rozhodně nikomu dalšímu ke zpracování nepředáváme.

Sociální média jen pro účely propagace jednotlivých architektů a vlastní činnosti, takže otázka využití Vašich dat na těchto platformách je zcela bezpředmětné.
VI. Cookies
Soubory Cookies na našem webu vůbec nevyužíváme, a není proto divu, že otravná hláška se Vám při otevření naší domény nezobrazuje, tak jako všude jinde na síti. Naše služby nespočívají nikterak ve sledování Vašeho soukromí, osobních dat a preferencí, nýbrž zejména v monitorování zacházení politiků a byrokratů s veřejnou funkcí a prostředky.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Veškerý obsah domény a forma zachycující obsah jaku jsou vizualizace, grafický vzhled a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorsko-právních předpisů. Jeho každé jednotlivé užití bez souhlasu autora je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní, správní nebo trestní odpovědnosti.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit „Podmínky použití“ bez předchozího souhlasu Poptávajících a osob či subjektů registrovaných v doméně.

Podmínky použití byly aktualizovány dne 23. února 2019 a v celém znění nabývají platnosti a účinnosti téhož dne.