urbanista | územní plán | architekt | návrh | studie | projekt | dokumentace | autorský dozor | interiér | design nábytku | kancelář | zahrada | obchod | development

REGISTRACE ARCHITEKTA

     

     

PODMÍNKY REGISTRACE
pro platformu www.hledame-architekta.cz

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem a majitelem domény na adrese http://www.hledame-architekta.cz je Coinspire Esolutions s.r.o. (dále „Provozovatel“). Společnost je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00042391.

Následující text vymezuje osoby způsobilé registrace pro vstup do odborné části domény (dále „Terminál“) a popisuje rozsah použití jejího obsahu.

Obsah Terminálu tvoří zejména základní informace o vyhlášených soutěžích (nejen) veřejným sektorem (nejen) v České republice a (nejen) pro architekty. Uváděné informace mají pouze referenční charakter a pro uživatele Terminálu jsou studnicí aktuálních a dřívějších událostí, respektive jsou zdrojem potenciálního uplatnění kvalifikace v oblasti architektonických, urbanistických, stavebně-technických či tvůrčích činností.

II. Provedení registrace = přístup

Registrovaným uživatelem se může stát osoba splňující podmínky podle zákona č.360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, anebo obdobného předpisu z jiného členského státu EU.

Registrovat se může také osoba, která vystudovala některý z vysokoškolských oborů architektury / urbanismu / designu, avšak není členem České komory architektů, přičemž její činnost je prokazatelně vázána na architektonické / designérské služby.

Registraci je možné provést doplněním údajů do výše uvedeného registračního formuláře a jeho odesláním nebo telefonicky. Nutné je uvést alespoň jméno a příjmení (včetně dosaženého titulu) a kontaktní email. Proces dokončení registrace urychluje poskytnutí ideálně všech požadovaných údajů.

Provozovatel vytvoří pro registrovanou osobu nebo subjekt (po ověření zaslaných dat) individuální profil a zašle potvrzující zprávu s přihlašovacími údaji k plnému použití Terminálu na zkušební období.

Údaje odeslané prostřednictvím registračního formuláře zůstanou u Provozovatele uloženy nejméně po dobu tří let, jestliže se registrovaný uživatel nevysloví k jejich odstranění písemně, emailem či telefonicky. Provozovatel tyto údaje používá výhradně za účelem identifikace oblasti zaměření uživatelů, k zajištění komunikace a zabezpečení funkčnosti domény.

III. Rozsah použití obsahu Platformy

Předpokládá se, že registrovaní uživatelé používají uváděná data, odkazy, kontaktní údaje a další informace pro vlastní přehled a znalost nebo k naplnění podstaty uvedené poptávky, nabídky, výzvy nebo soutěže resp. k oslovení potřebných s nabídkou vlastních služeb. Data a údaje poptávek tak nebudou použita pro průzkumu trhu, k marketingovým účelům či nebudou předána jiným jiným zpravodajským službám.

IV. Závěrem

Odeslání registračního formuláře se považuje za vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem realizace profilu a tedy souhlasu s těmito ustanoveními.

Tyto podmínky registrace nabývají platnosti a účinnosti dne 20. prosince 2017.

ODKAZUJEME NA ARCHITEKTY V OKOLÍ

ATELIER URBI, spol. s r.o.
Firma se specializuje na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Ing. arch. Tomáš Beneš
ARCHITEKTURA | URBANISMUS

Ing. arch. Petr Brožek
Rodinné a bytové domy, interiéry, občanská vybavenost, urbanismus, veřejné stavby. Od architektonické studie až po reali...

Ing. arch. Martina Tunková
Architektka - urbanistka. Hlavní mou náplní jsou územní plány a urbanismus. Zálibou jsou rekonstrukce a interiéry.

Ing. Stanislav Zeman
Atelier AUA zpracoval od roku 1990 více než 300 územních plánů, územních studií, dokumentací pro územní řízení a studií ...

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing. arch. Jiří Ehl
Urbanisticko architektonické studie rozvoje území, lokalit a areálů architektonické řešení komplexů budov i staveb.

Ing. arch. Tereza Ježková
ATELIÉR Ateliér Nolimits Architects je architektonická kancelář sídlící v Brně zabývající se projekční činností.

Ing. arch. David Grulich
architektonický a projekční ateliér, návrh staveb (rodinné a bytové domy, interiéry), zpracování projektové dokumentace

Ing. arch. Tomáš Slavík
Architektura. Urbanismus. Projektová činnost ve výstavbě. Interiéry. Konzultační činnost.

Ing.arch. Kryštof Kreisinger
Zabýváme se tématicky různorodými projekty od navrhování staveb veřejných, administrativních a bytových.