urbanista | územní plán | architekt | návrh | studie | projekt | dokumentace | autorský dozor | interiér | design nábytku | kancelář | zahrada | obchod | development

REGISTRACE ARCHITEKTA

     

     

PODMÍNKY REGISTRACE
pro platformu www.hledame-architekta.cz

V důsledku četného (a opakovaného) zřizování zkušebních profilů a provádění registrací ze stejných adres na jiná jména, jsou nové registrace omezeny minimálně do 8/8/2018. Objednávky tímto však nejsou dotčeny.

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem a majitelem domény na adrese http://www.hledame-architekta.cz je Coinspire Esolutions s.r.o. (dále „Provozovatel“). Společnost je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00042391.

Následující text vymezuje osoby způsobilé registrace pro vstup do odborné části domény (dále „Terminál“) a popisuje rozsah použití jejího obsahu.

Obsah Terminálu tvoří zejména základní informace o vyhlášených soutěžích (nejen) veřejným sektorem (nejen) v České republice a (nejen) pro architekty. Uváděné informace mají pouze referenční charakter a pro uživatele Terminálu jsou studnicí aktuálních a dřívějších událostí, respektive jsou zdrojem potenciálního uplatnění kvalifikace v oblasti architektonických, urbanistických, stavebně-technických či tvůrčích činností.

II. Provedení registrace = přístup

Registrovaným uživatelem se může stát osoba splňující podmínky podle zákona č.360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, anebo obdobného předpisu z jiného členského státu EU.

Registrovat se může také osoba, která vystudovala některý z vysokoškolských oborů architektury / urbanismu / designu, avšak není členem České komory architektů, přičemž její činnost je prokazatelně vázána na architektonické / designérské služby.

Registraci je možné provést doplněním údajů do výše uvedeného registračního formuláře a jeho odesláním nebo telefonicky. Nutné je uvést alespoň jméno a příjmení (včetně dosaženého titulu) a kontaktní email. Proces dokončení registrace urychluje poskytnutí ideálně všech požadovaných údajů.

Provozovatel vytvoří pro registrovanou osobu nebo subjekt (po ověření zaslaných dat) individuální profil a zašle potvrzující zprávu s přihlašovacími údaji k plnému použití Terminálu na zkušební období.

Údaje odeslané prostřednictvím registračního formuláře zůstanou u Provozovatele uloženy nejméně po dobu tří let, jestliže se registrovaný uživatel nevysloví k jejich odstranění písemně, emailem či telefonicky. Provozovatel tyto údaje používá výhradně za účelem identifikace oblasti zaměření uživatelů, k zajištění komunikace a zabezpečení funkčnosti domény.

III. Rozsah použití obsahu Platformy

Předpokládá se, že registrovaní uživatelé používají uváděná data, odkazy, kontaktní údaje a další informace pro vlastní přehled a znalost nebo k naplnění podstaty uvedené poptávky, nabídky, výzvy nebo soutěže resp. k oslovení potřebných s nabídkou vlastních služeb. Data a údaje poptávek tak nebudou použita pro průzkumu trhu, k marketingovým účelům či nebudou předána jiným jiným zpravodajským službám.

IV. Závěrem

Odeslání registračního formuláře se považuje za vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem realizace profilu a tedy souhlasu s těmito ustanoveními.

Tyto podmínky registrace nabývají platnosti a účinnosti dne 20. prosince 2017.

ODKAZUJEME NA ARCHITEKTY V OKOLÍ

ATELIER URBI, spol. s r.o.
Firma se specializuje na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Ing. Stanislav Zeman
Atelier AUA zpracoval od roku 1990 více než 300 územních plánů, územních studií, dokumentací pro územní řízení a studií ...

Ing. arch. Jiří Ehl
Urbanisticko architektonické studie rozvoje území, lokalit a areálů architektonické řešení komplexů budov i staveb.

Ing. arch. Martina Tunková
Architektka - urbanistka. Hlavní mou náplní jsou územní plány a urbanismus. Zálibou jsou rekonstrukce a interiéry.

Ing. arch. Tomáš Beneš
ARCHITEKTURA | URBANISMUS

Ing. arch. Petr Brožek
Rodinné a bytové domy, interiéry, občanská vybavenost, urbanismus, veřejné stavby. Od architektonické studie až po reali...

Ing.arch. Kryštof Kreisinger
Zabýváme se tématicky různorodými projekty od navrhování staveb veřejných, administrativních a bytových.

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing. arch. Tereza Ježková
ATELIÉR Ateliér Nolimits Architects je architektonická kancelář sídlící v Brně zabývající se projekční činností.