územní plán | urbanismus | architekt | soutěž o návrh | studie | projektová dokumentace | autorský dozor | interiér | design | zahradní architekt | development

POVOLÁNÍ ARCHITEKT


HLEDEJTE ARCHITEKTA DŘÍVE NEŽLI POZDĚJI.KOLIK STOJÍ ARCHITEKT A Z ČEHO VYCHÁZÍ?

ČKA...

Ceny služeb architektů a projektantů jsou víceméně individuální a podléhají nejen tržním vlivům, ale také limitům profesních (stavovských) organizací, ve kterých jsou sdruženi. V případě ČR je touto institucí pro architekty Česká komora architektů, která mj. vydává doporučení a omezení pro její členy - autorizované architekty, kteří disponují oprávněním samostatně vykonávat toto povolání na našem území.

Obecně se náklady architektonických a projektových služeb nejlépe odvozují jako procento z celkových očekávaných investičních nákladů stavby. Ve Vašem případě doporučujeme zkusit poptat naším prostřednictvím několik odborníků, sdělit se jim se svou vizí a udělat si vlastní obrázek o výdajích na (před)projektovou přípravu.
Hodnota duševního vlastnictví a tvůrčí činnost vnořená do projektu, která je v případě architektů (podobně jako u umělců) těžko standardizovatelná, se v Evropě obvykle pohybuje v rozmezí 1% – 15% z předpokládaných nákladů plánované stavby.
Cena služeb stoupá či klesá v závislosti na velikosti stavby, složitostech terénu a jeho skladby, použitém materiálu či stupni obtížnosti naplnit investorova přání a potřeby.
Pochopitelně je cena odvislá rovněž na rozsahu architektova zapojení v dalších fázích projektu a procesu jeho realizace - vyřizování na úřadech, příprava prezentací pro veřejná jednání, je-li vyžadována jeho spolupráce při výběru dodavatele stavby, interiérového vybavení či kontrola provedení stavby ve smyslu autorského dozoru a podobně.

Pozor na mimořádně nízkou cenu!

Zjistíte-li významně nižší nároky na honorář toho - s kým se rozhodnete uzavřít smlouvu - než u ostatních, které jste poptali, mějte na paměti, že může jít o varovný signál a výstup nemusí být kvalitním počinem. Podobně jako u zubaře se Vám v důsledku nižší ceny nemusí dostat pozornosti, péče a kvality, kterou jste očekávali. Při volbě správného architekta, by cena služeb měla být až druhotným faktorem, který ovlivňuje Vaše konečné rozhodnutí.


CO VŠECHNO DĚLÁ ARCHITEKT?ZVLÁDNU TO SÁM!

INSPIRUJTE SE STARŠÍ POPTÁVKOU

(Nyní aktivních: 8 | Za poslední rok: 519)

ZADANÉ SOUKROMÉ POPTÁVKY / NABÍDKY

dnes | Zpracování studie využití území - výstavby bytových domů Velvary
Zpracování územní studie dle: ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Velvary – lokalita Z6-1 Bytové domy COMAX... více

starší | Hledáme bytoveho architekta.
Dobrý den, uvítali bychom pomoc architekta, při obměně přízemí domu, který jsme postavili před 20 lety v obci Blížejov... více

starší | Projektová dokumentace před kolaudací
Dobrý den, poptávám vypracování projektové dokumentace pro zpracování požárně bezpečnostního řešení, pro finální řešení ... více

AKTUÁLNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE / ZAKÁZKY

tento týden | Výkon funkce architekta města (externě).
Předpokládaný rozsah činností je 20 hodin měsíčně. Výběrové řízení bude probíhat dvoukolově.... více

tento týden | Vyhledávací studie - lyžařský svah v Brně.
... více

tento týden | Návrh řešení rekonstrukce objektu krematoria Ostrava.
Jednofázová architektonická projektová soutěž.... více

starší | Návrh řešení zámeckého parku v Ostravě.
Jednofázová krajinářsko-urbanistická projektová soutěž. Investor předpokládá náklady ve výši 70 mil. Kč bez DPH.... více

starší | (SVK): Řešení revitalizace pěší zóny v Trenčíně.
Slovenská dvojkolová architektonicko-krajinářská projektová soutěž.... více

Zobrazit více poptávek >>