urbanista | územní plán | architekt | návrh | studie | projekt | dokumentace | autorský dozor | interiér | design nábytku | kancelář | zahrada | obchod | development

PODMÍNKY POUŽITÍ

PODMÍNKY POUŽITÍ
portálu www.hledame-architekta.cz

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem a majitelem domény na adrese http://www.hledame-architekta.cz je Coinspire Esolutions s.r.o | IČ: 288 28 488. (dále „Provozovatel“). Společnost je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00042391.

V rámci provozu této domény umožňuje Provozovatel uživatelům celosvětové sítě Internet vkládat nebo používat textová či obrazová data a informace za následujících podmínek.

II. Služby portálu - základní pojmy

Doména je rozdělena na veřejnou část (dále "Portál") a odbornou část (dále "Platforma") a tematicky se zaměřuje na architektonické a projektové činnosti a služby bezprostředně na navazující nebo případně blízké a související.

Portál slouží bezplatně fyzickým nebo právnickým osobám či veřejným zadavatelům (dále "Poptávající") k vytvoření poptávky po činnostech architektů a projektantů a její distribuci prostřednictvím Platformy.

Obsah Platformy je přístupný pouze zaregistrovaným osobám a subjektům, kteří splňují podmínky pro registraci.

III. Poptávající

Poptávající může zadat jednu či více poptávek prostřednictvím některého z navržených nástrojů – formuláře či průvodce - bez potřeby registrace a zdarma.

Poptávající může vytvořit svou poptávku anonymně nebo pseudonymně, přičemž uvádí alespoň relevantní email, aby mu mohla být zaslána aktivační zpráva k jeho poptávce.

Vytvořením a odesláním poptávky poptávající vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami použití a umožňuje Provozovateli zpracovat poptávku resp. vložená data a údaje pro registrované uživatele.

Poptávající odpovídá za jím vložený obsah v plném rozsahu a nebude uvádět takové informace nebo vkládat taková data a odkazy, které mohou být v rozporu s právním řádem České republiky.

Poptávající je oprávněn mazat, upravovat a doplňovat jeho poptávku prostřednictvím obdrženého identifikátoru a bere na vědomí, že provozovatel může tak učinit stejně, aby mohl lépe zajistit a zabezpečit fungování domény.

IV. Provozovatel

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit poptávku, jestliže je zde uvedený údaj v rozporu s právním řádem České republiky, nebo jsou data v rozporu s dobrými mravy či jinak by ohrožovala veřejný pořádek, nebo svou podstatou neodpovídají účelu domény, anebo je jejím smyslem průzkum trhu, komerční sdělení nebo vlastní a neschválená propagace.

Vložená data a obsah zůstanou u provozovatele uložena po dobu nejméně tří let, jestliže se Poptávající nevysloví k jeho odstranění. Takto uložené údaje budou použity v případě potřeby výhradně ke komunikaci a zabezpečení funkčnosti domény.

Provozovatel žádným způsobem neručí a nenese zodpovědnost za nabídky a případně poskytnutá plnění, které poptávající obdrží v souvislosti s vytvořením jeho poptávky v doméně.

V. Závěrečná ustanovení

Veškerý obsah domény a forma zachycující obsah jako vizualizace, grafický vzhled a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorsko-právních předpisů. Jeho každé jednotlivé užití bez souhlasu autora je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní, správní nebo trestní odpovědnosti.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit „Podmínky použití“ bez předchozího souhlasu Poptávajících a osob či subjektů registrovaných v doméně.

Podmínky použití byly aktualizovány dne 23. října 2014 a v celém znění nabývají platnosti a účinnosti téhož dne.

ODKAZUJEME NA ARCHITEKTY V OKOLÍ

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing. arch. Martina Tunková
Architektka - urbanistka. Hlavní mou náplní jsou územní plány a urbanismus. Zálibou jsou rekonstrukce a interiéry.

ATELIER URBI, spol. s r.o.
Firma se specializuje na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Ing. Stanislav Zeman
Atelier AUA zpracoval od roku 1990 více než 300 územních plánů, územních studií, dokumentací pro územní řízení a studií ...

Ing. arch. Tereza Ježková
ATELIÉR Ateliér Nolimits Architects je architektonická kancelář sídlící v Brně zabývající se projekční činností.

Ing. arch. Jiří Ehl
Urbanisticko architektonické studie rozvoje území, lokalit a areálů architektonické řešení komplexů budov i staveb.

Ing. arch. Petr Brožek
Rodinné a bytové domy, interiéry, občanská vybavenost, urbanismus, veřejné stavby. Od architektonické studie až po reali...

Ing.arch. Kryštof Kreisinger
Zabýváme se tématicky různorodými projekty od navrhování staveb veřejných, administrativních a bytových.

Ing. arch. Tomáš Beneš
ARCHITEKTURA | URBANISMUS

Ing. arch. David Grulich
architektonický a projekční ateliér, návrh staveb (rodinné a bytové domy, interiéry), zpracování projektové dokumentace

Ing. arch. Tomáš Slavík
Architektura. Urbanismus. Projektová činnost ve výstavbě. Interiéry. Konzultační činnost.